theme
۱۳۹۲/۰۲/۰۲

تقطیر چندجزیی

برای دانلود اسلایدهای تقطیر چندجزیی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

۱۳۹۱/۰۸/۲۵

اسلاید فرایندهای پتروشیمی

هندبوک فرایندهای پتروشیمی

+ اسلایدهای درس فرایندهای پتروشیمی

مدرس: دکتر هادی سبحانی

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کلیه لینکها سالم هستند

همه فایلهای واحدهای تدریس شده در دسترس می باشند